Stage in het buitenland

Verloskunde is overal ter wereld anders. Hierom kan het uitdagend en leuk zijn om eens ergens anders een kijkje te nemen!

 

Buitenlandstages georganiseerd door de AVM

De opleiding biedt de mogelijkheid om stage te lopen in Ann Arbor, MI (Verenigde Staten), Aberdeen in Schotland en op Trinity College in Dublin, Ierland.

Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om op deze plekken stage te lopen door het beperkte aantal stageplaatsen.

De AVM hecht veel waarde aan het opbouwen (en onderhouden) van relaties met deze stageplaatsen en staat garant voor de kwaliteit van deze leeromgevingen.

Achter de schermen werkt de AVM aan het vormgeven van nieuwe relaties met als doel de uitwisseling van studenten (en docenten!). Dit proces kost echter veel tijd. De verwachting is dat er circa 2020 een nieuwe partner bij komt.

De AVM organiseert jaarlijks een International Afternoon. Tijdens deze middag worden verschillende buitenlandse ontwikkelingen en issues gepresenteerd. Ook wordt hier informatie gegeven over de buitenlandse stageplaatsen. Dus als het je leuk lijkt, kom hier vooral naartoe!

 

Minor

Zuyd Hogeschool biedt als andere optie de minor YPO (Young Professionals Overseas) aan. Tijdens deze minor werken studenten uit de gezondheidszorg op projectbasis samen in een aantal ontwikkelingslanden. De projecten zijn zeer divers en hebben een brede insteek. Hierbij wordt dus niet de verloskunde op zich behandeld, maar onderwerpen uit de gehele sector gezondheidszorg.


Mocht je vragen hebben of meer informatie willen over mogelijkheden tot stage e.d. in het buitenland, stuur dan gerust een mailtje naar:

-          Suzanne Thompson, s.thompson@av-m.nl

-          Meike Beukema, meike.beukema@av-m.nl

-          Meta Weltens, m.weltens@av-m.nl

  

 

De AVM staat niet achter stages in Afrika of andere ontwikkelingslanden. Zij blijft bij haar standpunt dat het waarborgen en controleren van de kwaliteit van educatie tijdens deze stages slecht te realiseren is.