Welkom op de website van M.S.V. Hera!

Deze studievereniging werd in 2014 opgericht door een aantal gemotiveerde studenten van de Academie Verloskunde Maastricht. Hierbij werden tevens drie hoofddoelen voor M.S.V. Hera opgesteld: 

  • Kennisoverdracht 
    M.S.V. Hera staat voor het bevorderen van kennisoverdracht door middel van het aanbieden van onder andere gastcolleges, workshops en symposia aan de studenten. Op deze manier hopen we de interesse en kennis in het vakgebied te vergroten. Daarnaast willen wij medestudenten aanmoedigen hun ervaringen over onderwijs en stage te delen, zodat ze op deze manier van elkaar kunnen leren. 
  • Integratie 
    Door middel van het organiseren van activiteiten en borrels stimuleert M.S.V. Hera de integratie tussen de vier verschillende leerjaren. Tevens willen we ook de integratie tussen medewerkers en studenten bevorderen. 
  • Organisatorische schakel
    M.S.V. Hera is de organisatorische schakel tussen de studenten en de opleiding. Hieronder vallen het bemiddelen bij de aanschaf van onderwijsmateriaal, het helpen met de organisatie van de open dagen en het vormen van een platform waar studenten hun vragen kunnen stellen.

Inmiddels is M.S.V. Hera gegroeid tot een studievereniging met 262 leden, waarvan 233 studenten. De andere 29 leden zijn bekenden en medewerkers van de Academie Verloskunde Maastricht die ons steunen als 'Vriend van Hera'.   

De contributie voor het jaar 2023/2024 bedraagt 15 euro.

Voor vragen mail gerust naar: info@msvhera.nl


Het Xe bestuur der M.S.V. Hera

Hera_Logo.jpg
Henry_Schein.svg.png
THC_logo.jpg
Sikking_Advies_Logo.jpg
van_veer.jpg