Commissies

Commissies 
M.S.V. Hera beschikt momenteel over twee commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor verschillende activiteiten binnen en buiten de studievereniging. Door als student plaats te nemen in een commissie kun je jezelf goed ontwikkelen in verschillende vaardigheden. Ieder jaar kunnen studenten zich inschrijven voor de commissies. Hieronder stellen wij de twee commissies van 2023-2024 aan je voor! 


Onderwijscommissie 
De Onderwijscommissie bestaat uit ... leden. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten met een educatief karakter. Daarnaast legt de commissie professionele contacten met docenten en gastsprekers. 

De Commissaris Onderwijs is Lieke de Groot. Leden van de commissie zijn: Activiteitencommissie  
De Activiteitencommissie bestaat uit ... leden. Deze commissie organiseert verschillende activiteiten binnen de studievereniging zoals borrels en feestjes. Deze activiteiten kunnen door zowel studenten als medewerkers van de Academie Verloskunde Maastricht worden bezocht. 

De Commissaris Activiteiten is Bo Cornelisse. Leden van de commissie zijn:  


Heb je interesse om deel uit te maken van een van de commissies? Stuur dan een mail naar info@msvhera.nl