Commissies

Commissies 
M.S.V. Hera beschikt momenteel over zes commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor verschillende activiteiten binnen en buiten de studievereniging. Door als student plaats te nemen in een commissie kun je jezelf goed ontwikkelen in verschillende vaardigheden. Ieder jaar kunnen studenten zich inschrijven voor de verschillende commissies. Hieronder stellen wij de commissies van 2021-2022 aan je voor! 


Eindejaarscommissie
De Eindejaarscommissie bestaat uit 6 leden. Zij zullen de Hera-dag, de kerstactiviteit en aan het einde van het academisch jaar een gala organiseren. Ze zullen ervoor zorgen dat dit onvergetelijke feesten worden! 

​De Commissarissen Eindejaars zijn Emma Rotink en Sophie Nillesen. Leden van de commissie zijn Maud van Eck, Kim Regtien, Britt van Rijn en Bente Schram.


Onderwijscommissie 
De Onderwijscommissie bestaat uit 5 leden. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten met een educatief karakter. Daarnaast legt de commissie professionele contacten met docenten en gastsprekers. 

De Commissaris Onderwijs is Merel van Dijk. Leden van de commissie zijn Juliette Lommers, Ninon Tijssen en Carolijn Hanneman.Activiteitencommissie  
De Activiteitencommissie bestaat uit 5 leden. Deze commissie organiseert verschillende activiteiten binnen de studievereniging zoals borrels en feestjes. Deze activiteiten kunnen door zowel studenten als medewerkers van de Academie Verloskunde Maastricht worden bezocht. 

De Commissaris Activiteiten is Marieke Verweij. Leden van de commissie zijn Robin Gillet, Fjenne Marcelis, Sterre van der Sijde en Roseline Koot. 


Introkampcommissie 
De studententijd op de Academie Verloskunde Maastricht begint altijd met een introductiekamp. Hera wil ervoor zorgen dat dit een onvergetelijke tijd gaat worden. Deze commissie bestaat uit eerstejaars studenten en zij organiseren het kamp. De commissie telt 6 leden. Zij zorgen ervoor dat de nieuwe eerstejaars studenten een leuke kennismaking hebben met de opleiding en hun medestudenten. 

De Commissarissen Introductie zijn Jade van den Berg, Merel van Dijk en Marieke Verweij. Leden van de commissie zijn Anouk Mourmans, Maud van den Brandt en Laukje Hoebers. 


PR-commissie
De PR-commissie verzorgt elk kwartaal een nieuwsbrief waarin de realisaties van die periode verwerkt worden. Daarbij staat er een overzicht van toekomstige activiteiten in. Verdere plannen van de PR-commisie zijn het maken van een jaarboek en het ontwikkelen van de M.S.V. Hera merchandise. De PR-commissie telt 3 leden.

De Commissarissen PR zijn Femke van der Cruijsen en Trix van dan Elzen. Lid van de commissie is Neeltje van Dongen. 


Stagecommissie
De Stagecommissie is vorig jaar voor het eerst nieuw opgezet. De commissie staat in het teken van zaken rondom de stage, zoals het slaapplekregister en de feedbackboekjes. Daarnaast zorgen ze ervoor dat tussen de verschillende leerjaren stage-ervaringen worden uitgewisseld.
​De commissie bestaat uit 2 leden. 

​De Commissaris Stage is Jade van den Berg en Emma Rotink.


Heb je interesse om deel uit te maken van een van de commissies? Stuur dan een mail naar info@msvhera.nl