Bestuur

MSV Hera is de studievereniging van de Academie Verloskunde in Maastricht voor en door de studenten. De studievereniging bestaat uit een bestuur en verschillende commissies die samen de studievereniging draaiende houden. 

Bestuur 
Een bestuursjaar bij M.S.V. Hera bestaat doorgaans uit één jaar. Een functie binnen het bestuur wordt over het algemeen uitgevoerd naast de studie. Alle bestuursleden hebben naast hun bestuursfunctie ook de verantwoordelijkheid als hoofd van een commissie.